Wednesday, 31st Jul 24

Fixtures

www.ugandafootball.comMayuge Rise Youth League 2024

www.ugandafootball.com

Wednesday 31st July 2024
Katwe FC Vs Derby Bunya SS Ssaza pg
Thunder Boy Vs Derby Foundation BUNYA PLAY GROUND
Elite FC Mayuge Vs Derby Kasugu FC Mayuge Balita PG